ban nhím, chồn nhung đen, don giống

  • Thread starter ha anh thuy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

ha anh thuy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ha anh thuy
- Địa chỉ: cay thi- cao ngọc -ngọc lăc -thanh hoa
- Tel, Fax: ::: FaX 0987699470
- email: nhim,chon,don,congiong
================================

<p>Cơ sơ chăn nu&ocirc;i Anh Thủy chuy&ecirc;n cung cấp: Nh&iacute;m giống, ch&ocirc;n nhung đen giống,đon gi&ocirc;ng đ&atilde; thuần chủng,gi&aacute; cả cạnh tranh</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: H&Agrave; ANH THỦY: C&acirc;y Thị- Cao Ngọc- Ngọc Lặc -Thanh H&oacute;a</p><p>ĐT:0376609456. DĐ&nbsp;:0976844453</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop