BÁN NHÍM CON - HÓC MÔN

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cá nhân
- Địa chỉ: Hóc môn, t p h c m
- Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
- email:
================================

<h3><font color="#ff3399">T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N 3 CẶP NH&Iacute;M NHỎ MỚI T&Aacute;CH MẸ. AI C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ 0918416839 GẶP A. THUYẾT. C&Oacute; GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA KIỂM L&Acirc;M CẤP</font></h3><br />
 

Top