Bán nhím giá rẻ

#1
<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">B&aacute;n nh&iacute;m giống 3tr/1cặp (c&oacute; 9 cặp khoang 3kg - 6kg 1 con). Li&ecirc;n hệ 0988868261. B&aacute;n 2,5 triệu một cặp nếu mua hết. Mua &iacute;t hơn v&oacute; thể thương lượng. Giấy tờ đầy đủ, nhưng xin th&ecirc;m &iacute;t tiền l&agrave;m giấy nha. C&aacute;m ơn c&aacute;c ace đ&atilde; quan t&acirc;m<br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cẩm Hằng
- Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
- Điện thoại: 0988868261 - Fax:
- email: youandme1019@yahoo.com
 

Top