BÁN NHÍM GIỐNG . 0949083190

  • Thread starter nguyenvanba94
  • Ngày gửi
N

nguyenvanba94

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn van bá
- Địa chỉ: THIỆU QUANG THIỆU HÓA THANH HÓA
- Tel, Fax: 0949083190 ::: FaX
- email: nguyenvanba94@gmail.com
================================

<p>NGHỀ NU&Ocirc;I NH&Iacute;M MẤY NĂM GẦN Đ&Acirc;Y Đ&Atilde; TRỞ TH&Agrave;NH NGHỀ ĐEM LẠI THU NHẬP LỚN L&Agrave;M GI&Agrave;U CHO NHIỀU HỘ GIA Đ&Igrave;NH V&Agrave; L&Agrave; CON VẬT C&Oacute; T&Iacute;NH ỔN ĐỊNH NH&Acirc;T TRONG NHIỀU VẬT NU&Ocirc;I CẢ ĐẦU V&Agrave;O V&Agrave; ĐẦU RA..</p><p>TRANG TRẠI NH&Iacute;M CỦA GIA Đ&Igrave;NH M&Igrave;NH Đ&Atilde; PH&Aacute;T TRIỂN ĐƯỢC 6 NĂM HIỆN Đ&Atilde; CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG CHO NHIỀU HỘ GIA Đ&Igrave;NH TRONG V&Agrave; NGO&Agrave;I TỈNH CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG ĐẢM BẢO SINH SẢN TỐT .HIỆN NAY TRANG TRẠI M&Igrave;NH VẪN ĐANG TIẾP TỤC CUNG CẤP NH&Iacute;M GI&Oacute;NG&nbsp;, NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH&nbsp;, NH&Iacute;M BỐ MẸ CHO C&Aacute;C HỘ N&Ocirc;NG D&Acirc;N BẠN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ VỚI M&Igrave;NH .GI&Aacute; CẢ THEO THỎA THUẬN TỪNG THỜI ĐIỂM&nbsp; NHƯNG TIN CHẮC BẠN SẼ MUA ĐƯỢC GI&Aacute; THẤP NHẤT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GẶP ANH B&Aacute;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; 0949083190</p>
 

C

Contimtinhsi

Lữ khách
#2
M

E djnh nuoj nhjm ,e mua gjong nha a ,a co the gjup e ban gjong trog 1nam dau dc ko a
 

Đối tácTop