bán nhím giống 2 tháng tuổi

tuyetmai

Lữ khách
#1
<p>cần b&aacute;n 2 cặp nh&iacute;m giống 2 th&aacute;ng tuổi, mỗi con tr&ecirc;n 2kg - gi&aacute; 8tr/cặp</p><p>c&oacute; giấy của chi cục kiểm l&acirc;m.</p><p>c&aacute;m ơn ace đ&atilde; đọc tin.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuyetmai
- Địa chỉ: biên hòa - đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0942879383
- email:
 

tuyetmai

Lữ khách
#2
ban nhím

cần bán 2 cặp nhím giống 2 tháng tuổi, mỗi con trên 2kg - giá 8tr/cặp
có giấy của chi cục kiểm lâm.
cám ơn ace đã đọc tin.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuyetmai
- Địa chỉ: biên hòa - đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0942879383
- email:
up cho ngày mới nè........
 
Top