BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO Ở LÂM ĐỒNG

  • Thread starter NHIM GIỐNG ĐẠM RI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHIM GIỐNG ĐẠM RI

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHIM GIỐNG ĐẠM RI
- Địa chỉ: 93 KP4, THỊ TRẤN ĐẠM RI, ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
- Tel, Fax: 0908231528 ::: FaX
- email: daothanhhung@yahoo.com.vn
================================

<p>CH&Agrave;O C&Aacute;C BẠN TR&Ecirc;N ARIVIET.COM.VN</p><p>T&Ocirc;I C&Oacute; B&Aacute;N NH&Iacute;M GIỐNG ĐỦ K&Iacute;CH CỠ, NHẤT L&Agrave; NH&Iacute;M MỚI CAI SỮA MẸ (KHOẢNG 2KG/CON) , C&Oacute; GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M KHI XUẤT TRẠI.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop