BÁN NHÍM GIỐNG ĐỒNG THÁP ( Hội nuôi nhím Đồng Tháp bán giống số lượng lớn )

Thanhhao2010

CHUYÊN NUÔI CUA ĐINH - 0939171114
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhhao2010
- Địa chỉ: Châu Thành - Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0939171114 ::: FaX
- email: thanhhao2011@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">Hội nu&ocirc;i nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; số lượng lớn con giống , đủ mọi lứa tuổi , c&oacute; giấy ph&eacute;p hợp lệ do chi cục kiểm l&acirc;m cấp , gi&aacute; cả phải chăng .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i , cũng như hướng dẫn b&agrave; con x&acirc;y chuồn tiện lợi</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"> ,</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"> &iacute;t chi ph&iacute; .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thu mua lại sản phẩm .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n h&ecirc; :</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Địa chỉ đại diện : số 228 ấp Ph&uacute; Hội Xu&acirc;n , Phu Long , Ch&acirc;u Th&agrave;nh , Đồng Th&aacute;p .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Hoặc điện thoại : 0939171114 . Gặp anh Hảo .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Giao dịch qua t&agrave;i khoản : Nguyễn Văn Hảo , số t&agrave;i kho&atilde;n : 6501205042257 , ng&acirc;n h&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chi nh&aacute;nh Sa Đ&eacute;c .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">Rất h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp !</span></span></p>
 

#2
Bán nhím giống chất lượng cao tại khánh hòa

Hiện nay thi trường nhím giống đang sôi động trở lại, trại nhím giồng chúng tôi hiện có số lượng con giống đủ moi tháng tuổi chất lượng cao không đồng huyết .vây ai ở khánh hòa có nhu cầu mua giống vui lòng liên hệ 0983858949 để được tư vấn .xin chân thành cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ trại trong thời gian qua
 
Top