BÁN NHÍM GIỐNG ĐỒNG THÁP ( Hội nuôi nhím đồng tháp bán giống số lượng lớn )

Thanhhao2010

CHUYÊN NUÔI CUA ĐINH - 0939171114
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhhao2010
- Địa chỉ: Châu Thành - Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0939171114::: FaX
- email: thanhhao2011@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">Hội nu&ocirc;i nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; số lượng lớn con giống , đủ mọi lứa tuổi , c&oacute; giấy ph&eacute;p hợp lệ do chi cục kiểm l&acirc;m cấp , gi&aacute; cả phải chăng .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i , cũng như hướng dẫn b&agrave; con x&acirc;y chuồn tiện lợi</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"> ,</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"> &iacute;t chi ph&iacute; .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thu mua lại sản phẩm .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n h&ecirc; :</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Địa chỉ đại diện : số 228 ấp Ph&uacute; Hội Xu&acirc;n , Phu Long , Ch&acirc;u Th&agrave;nh , Đồng Th&aacute;p .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Hoặc điện thoại : 0939171114 . Gặp anh Hảo .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">- Giao dịch qua t&agrave;i khoản : Nguyễn Văn Hảo , số t&agrave;i kho&atilde;n : 6501205042257 , ng&acirc;n h&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chi nh&aacute;nh Sa Đ&eacute;c .</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">Rất h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp !</span></span></p>
 

linhem1986

Thành viên mới
#3
up !!! cho miền tây nè!!
giá cả đi bác
như vậy có lợi cho người mua lẫn người bán.
trăm người mua vạn người bán nếu anh, em nào thấy giá cả hợp lý mua luôn.
hihihihih
 
#4
nhím thúi vị lắm.làm nông ai cũng thích.ah các bác nào biết đưa hình lên trên mấy trang rao vặt ko.em thử nhiều lần mà toàn ko thành công
 

Thanhhao2010

CHUYÊN NUÔI CUA ĐINH - 0939171114
#6
up !!! cho miền tây nè!!
giá cả đi bác
như vậy có lợi cho người mua lẫn người bán.
trăm người mua vạn người bán nếu anh, em nào thấy giá cả hợp lý mua luôn.
hihihihih
Cám ơn bạn đã úp tin . Mình muốn bà con nào quan tâm thì gặp trực tiếp để biết giá ngay thời điểm đó chinh xác hơn . Chào !