bán nhím giống giá 8 triệu 1 đôi

0986289368

Lữ khách
#1
<p><font color="#ff0000" size="5">B&aacute;n nh&iacute;m giống tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i </font></p><p><font color="#ff0000" size="5">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ</font></p><p><font color="#ff0000" size="5">DĐ :0977163107</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LONG THẮM
- Địa chỉ: hùng sơn đại từ thái nguyên
- Tel, Fax: 0977163107
- email: luan02021985@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx