BÁN NHÍM GIỐNG GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG

  • Thread starter Trần Quốc Khánh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Quốc Khánh

Guest
#1
<p><font size="4">Trang Trại nh&iacute;m Quốc Kh&aacute;nh b&aacute;n nh&iacute;m giống giả rẻ nhất thị trường hiện nay chỉ 8tr/1 cặp đực c&aacute;i;c&oacute; bảo h&agrave;nh v&agrave; đầy đủ giấy tờ kiểm lấm;co tư vấn hướng dẫn chăm s&oacute;c nu&ocirc;i từ A đến Z.</font></p><p><font size="4">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</font> </p><p><font size="4">0373 870 526 Hoặc 0976 196 747</font></p><p><font size="4">Th&ocirc;n 1- Vĩnh Th&agrave;nh - Vĩnh Lộc - Thanh H&oacute;a</font> <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Khánh
- Địa chỉ: Thôn 1 - Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0373 870 526 Hoặc 0976 196 747
- email: duong241206@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx