Bán Nhím Giống, Nhím Bố Mẹ giá rẻ !

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Bình

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng tàu
- Tel, Fax: 01655 234 689
- email:
================================

<p>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Nh&iacute;m Bố Mẹ, nh&iacute;m Giống. </p><p>Với gi&aacute; cả phải chăng, Tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, M&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại để đạt hiệu quả cao nhất.<br />Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <strong>Anh B&igrave;nh - ĐT: 01655 234 689</strong><br />Địa chỉ trại: Ấp 1, Bưng Riềng, xuy&ecirc;n Mộc, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top