bán nhím giống nhím con nhím bố mẹ

  • Thread starter thai thai son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thai thai son

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thai thai son
- Địa chỉ: cam trung cam pha quang ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: email
================================

<p><font color="#000000" size="4">2! ba con h&atilde;y chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m n&oacute; mang lại hiẹu quả cao, mang lai ni&ecirc;m vui cho mọi người.h&atilde;y đến cơ sơ ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m.2,3 th&aacute;ng tuổi đến nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh v&agrave; nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản gi&aacute; cả hợp l&yacute;LH:0906685555 hẹn gặp lại.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top