Bán nhím giống sinh sản có giấy kiểm lâm

  • Thread starter thanhduong80
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanhduong80

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhduong80
- Địa chỉ: thanhduong80
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thanhduong80@yahoo.com
================================

B&aacute;n nh&iacute;m giống hợp ph&aacute;p (c&oacute; giấy kiểm l&acirc;m quy nhơn b&igrave;nh định)<br />Nội dung: Hiện t&ocirc;i đang c&oacute; v&agrave;i cặp nh&iacute;m giống trưởng th&agrave;nh F1&nbsp;cần b&aacute;n, nh&iacute;m&nbsp;được 7-8 th&aacute;ng tuổi trọng lượng 6.5-8 kg/con. Gi&aacute; b&aacute;n&nbsp;13.5 triệu&nbsp;hoặc theo gi&aacute; thị trường.<br />Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ thanhduong80: 0903.667.810<br />Xin c&aacute;m ơn,<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top