Bán Nhím giống tại các tĩnh Nghệ An- Hà Tĩnh

  • Thread starter Le HUy Phuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Le HUy Phuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Le HUy Phuong
- Địa chỉ: Đức Thọ- Hà Tĩnh
- Tel, Fax: 0913.321.589
- email: lephuong0910@yahoo.com
================================

<p>-Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; 1 số cặp Nh&iacute;m cần b&aacute;n sau:</p><p>+ 05 cặp Nh&iacute;m 2 th&aacute;ng tuổi: Gi&aacute; b&aacute;n 15,5tr/cặp</p><p>+03 cặp Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh( 7kg/con): Gi&aacute; b&aacute;n 25,5tr/cặp</p><p>+02 cặp Nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản ( 12kg/con): Gi&aacute; b&aacute;n 31tr/cặp</p><p>-Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng 03 cặp trở l&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ vận chuyển v&egrave; tận nơi v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i cũng như x&acirc;y dựng chuồng trại( C&oacute; s&aacute;ch hướng dẫn nu&ocirc;i Nh&iacute;m).</p><p>-&nbsp;Đặc biệt trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cử c&aacute;n bộ kỹ thuật đến&nbsp;kiểm tra v&agrave; hướng dẫn theo định kỹ 3 th&aacute;ng/ lần.</p><p>-Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ: Mr Phương 0913.321.589</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top