BÁN NHÍM GIỐNG TẠI ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG. GIÁ BÌNH DÂN =))

  • Thread starter manhdajka
  • Ngày gửi
M

manhdajka

Guest
#1
<p>Cool B&aacute;n nh&iacute;m giống tại đức trọng, l&acirc;m đồng. Gi&aacute; b&igrave;nh d&acirc;n =))</p><p> CH&Agrave;O ACE. HIỆN TẠI NH&Agrave; EM ĐANG CẦN B&Aacute;N 10 CẶP NH&Iacute;M GIỐNG ĐANG THỜI K&Igrave; SINH SẢN. C&Oacute; CẢ NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH V&Agrave; NH&Iacute;M CON</p><p>. C&Aacute;C LOẠI V&Agrave; GI&Aacute; NH&Iacute;M NHU SAU: </p><p>NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH Đ&Atilde; ĐẺ, MỖI CON NẶNG 15KG : 9,5TR/1CẶP, ĐANG C&Oacute; 6CẶP</p><p> NH&Iacute;M 1NĂM TUỔI ĐANG BẦU, MỖI CON NẶNG 5&gt;8 KG : 6TR/1CẶP, ĐANG C&Oacute; 1CẶP </p><p>NH&Iacute;M TỪ 3&gt;6T TUỔI, : 4TR/1CẶP, ĐANG C&Oacute; 3CẶP </p><p>NH&Iacute;M 2T TUỔI T&Aacute;CH MẸ 2TR/CON, ĐANG C&Oacute; 3CON </p><p> NH&Iacute;M KHỎE MẠNH, KH&Ocirc;NG C&Oacute; BỆNH TẬT. CHĂM S&Oacute;C DỄ D&Agrave;NG. CHI PHI THẤP. </p><p>AI C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ :</p><p> Mr.KHẢI</p><p>. DC: NINH GIA ĐỨC TRỌNG, L&Acirc;M ĐỒNG. DT: 0633846976, DĐ : 0977528763( GẶP A.TRIỂN)</p><p> XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN.. Link: http://agriviet.com/home/threads/96062-Ban-nhim-giong-tai-duc-trong-lam-dong-Gia-binh-dan-#ixzz1xIrz0HKw <br /> </p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/96066-BAN-NHIM-GIONG-TAI-DUC-TRONG-LAM-DONG-GIA-BINH-DAN-#ixzz1xIuBlH1V">http://agriviet.com/home/threads/96066-BAN-NHIM-GIONG-TAI-DUC-TRONG-LAM-DONG-GIA-BINH-DAN-#ixzz1xIuBlH1V</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN MANH
- Địa chỉ: DUC TRONG LAM DONG
- Điện thoại: 0633846976 - Fax: 0977528763
- email: bongtoi_vatoi_vanmanh@yahoo.com