Bán Nhím giống tại Long Xuyên – An Giang

  • Thread starter buihuongmk
  • Ngày gửi
B

buihuongmk

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Trọng Hơởng
- Địa chỉ: Mỹ Khánh - Long Xuyên - An Giang
- Tel, Fax: 0918988042 ::: FaX
- email: buihuongmk@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện tại t&ocirc;i đang nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh Nh&iacute;m 2 c&aacute;i 1 đực, vừa đỡ tốn tiền thức ăn đẻ được 5 lứa trong 2 năm v&agrave; tỉ lệ con c&aacute;i cao hơn đực.</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<p>&nbsp;</p></font></font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">T&ocirc;i đang c&oacute; b&aacute;n Nh&iacute;m giống như sau: </font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="3">2 con Nh&iacute;m c&aacute;i 2 th&aacute;ng tuổi.</font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="3">Một số cặp Nh&iacute;m từ nhỏ đến lớn</font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0918.988.042</font></p>
 

Đối tác


Top