Ban nhim giong - trai nhim Hoang Giả (Hai Hoang-Bé Hai)

  • Thread starter Nguyá»…n Trọng Nguyên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Trọng Nguyên

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Nguyên
- Địa chỉ: Khu pho Quyet Thang 1, Phuong Khanh Hau, TX.Tân An, Long An
- Tel, Fax: 0984.297.282-0918.700.245 ::: FaX
- email: nguyennt6561@gmail.com
================================

<p>Chi Hội nh&iacute;m Thanh phố T&acirc;n An, Long An&nbsp;</p><p>Trại nh&iacute;m giồng Hoang D&atilde; Hai Hoang (b&eacute; Hai) chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống, nh&iacute;m lứa. Li&ecirc;n Hệ: Anh Nguy&ecirc;n Khu phố Quyết Thắng 1, Phường Kh&aacute;nh Hậu, TP.T&acirc;n An, Long An</p><p>Điện Thoại: 0984.297.282 - 0918.700.245</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop