Bán Nhím Giống(Trại Nhím Ông Phạm Văn Nam_Tỉnh Quảng Ngãi)

  • Thread starter pham van nam
  • Ngày gửi
P

pham van nam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Nam
- Địa chỉ: Thôn Hòa Thịnh-Xã Phổ Hòa-Huyện Đức Phổ-Tỉnh Quảng Ngâi
- Tel, Fax: (055)3859915, DD:0962410478
- email: pham_van_nam@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Trại Nh&iacute;m Giống &Ocirc;ng Phạm Văn Nam Cung Cấp Giống Nh&iacute;m Bờm</font></p><p><font size="3">ĐC:Th&ocirc;n H&ograve;a Thịnh-X&atilde; Phổ H&ograve;a-Huyện Đức Phổ-Tỉnh Quảng Ng&atilde;i</font></p><p><font size="3">ĐT:(055)3859915&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DD:0962410478</font></p>
 

Đối tácTop