Bán Nhím giống và nhím con tại Thốt Nốt, Cần Thơ

  • Thread starter Thiện
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thiện

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thiện
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0909.176.009 ::: FaX
- email: chithienag80@yahoo.com.vn
================================

<p>B&aacute;n Nh&iacute;m giống: (c&oacute; đăng k&yacute; kiểm l&acirc;m)</p><p>&nbsp;- Nh&iacute;m đ&atilde; sinh sản: 44tr đ/cặp</p><p>- Nh&iacute;m chưa sinh sản: 24tr đ/cặp (khoảng tr&ecirc;n 2 năm tuổi)</p><p>- Nh&iacute;m tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng tuổi: 14tr đ/cặp</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top