Bán nhím giống

  • Thread starter Phan Đăng Ngoc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phan Đăng Ngoc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Đăng Ngoc
- Địa chỉ: Thôn Đồng Quang xa Yên Thắng Ý Yên Nam Định
- Tel, Fax: 0982 826 825 -03503 826 661 ::: FaX
- email:
================================

<p><strong>b&aacute;n nh&iacute;m giống thuần chủng gi&aacute; cả hợp l&yacute; .chất lượng đảm bảo,tư vấn kỹ thuật ,chuồng trại hợp l&yacute; v&agrave; khoa học</strong></p><p>&nbsp;<strong>điện thoại trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh,kh&ocirc;ng n&ecirc;n gọi v&agrave;o buổi tối:(-0982.826.825-)<br /></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop