BÁN NHÍM GIỐNG

  • Thread starter THANH TUẤN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

THANH TUẤN

Guest
#1
<p>B&Aacute;N NH&Iacute;M 2 CAP 10/ DOI GI&Aacute; 10 TRIỆU</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 CẶP BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON C&Aacute;I GI&Aacute; 18TRIEU</p><p>B&Aacute;N 2 SIM 0989743743 0986743743 GI&Aacute; 2TRIEU 8 <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TUẤN
- Địa chỉ: THUẬN AN BÌNH DƯƠNG
- Tel, Fax: ::: FaX 01645195959 0986743743 0989743743
- email: THANHTUAN.@.COM.VN
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop