BÁN NHÍM -LỢN RỪNG - CẦY HƯƠNG - CHỒN NHUNG ĐEN

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: thôn miếu gỗ - xã ngọc thanh - thị xã phuucs yên - tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116516368 -0974004686 -0912746619 ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font size="3">CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; : CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">B&Aacute;N : NH&Iacute;M - LỢN RỪNG - CẦY HƯƠNG - CHỒN NHUNG ĐEN</font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GIỐNG V&Agrave; THỊT THƯƠNG PHẨM</font></strong></p><p><strong><font size="3">TƯ VẤN TẠI NH&Agrave; KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I</font></strong></p><p><strong><font size="3">li&ecirc;n hệ :Đ&Ocirc; QUANG MINH&nbsp; - th&ocirc;n miễu gỗ -x&atilde; ngọc thanh - thị x&atilde; ph&uacute;c y&ecirc;n -tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">dt :02116516368 -0974004686 - 0912746619</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop