BAN NHIM MIEN NAM GIA RE NHẤT

#1
<p>TRUOC HET TOI XIN CAM ON BA CON DA XEM QUA MUC RAO VAT BAN NHIM GIONG CUA TOI...HIEN NAY TOI CON MOT SO NHIM CAN BAN VOI GIA RE CHO BA CON . ĐỂ B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ THỬ KINH DOANH THEO LĨNH VỰC MỚI</p><p>NU&Ocirc;I NH&Iacute;M RẤT &Iacute;T TỐN K&Eacute;M CHỈ TỐN C&Ocirc;NG CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; T&Igrave;M RAU CỦ QUẢ GI&Aacute; RẺ VỀ CHO CH&Uacute;NG ĂN, NH&Iacute;M N&Agrave;Y RẤT &Iacute;T BỆNH, V&Igrave; SỰ ĐỀ KH&Aacute;NG CH&Uacute;NG RẤT MẠNH ...NH&Iacute;M CON V&Agrave; C&Aacute;C NH&Iacute;M KH&Aacute;C RẤT DỄ THƯƠNG V&Agrave; Đ&Aacute;NG Y&Ecirc;U ...</p><p>GI&Aacute; NHIM CỦA T&Ocirc;I HIỆN GIỜ CŨNG BẰNG GI&Aacute; NH&Iacute;M THỊT RỒI, B&Agrave; CON MUA KINH DOANH KHỎI SỢ LỔ, CẶP NH&Iacute;M <font size="4"><strong>02 ĐẾN 03KG/CON GI&Aacute; 3,500,000 ĐỒNG/CẶP</strong></font>. B&Agrave; CON N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU MUA TH&Igrave; ALO SỐ 0902351585 NHA !</p><p>KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I V&Agrave; L&Agrave;M CHUỒNG B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ XEM TR&Ecirc;N MANG HỌĂC NH&Agrave; T&Ocirc;I SẼ HỔ TRỢ TƯ VẤN&nbsp;</p><p>NH&Iacute;M C&Oacute; GẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M ĐẦY ĐỦ ĐẢM BẢO SINH SẢN TỐT. <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Anh Vũ
- Địa chỉ: Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
- Điện thoại: 0938267079 - Fax:
- email: whiteroser1@yahoo.com