Bán nhím nuôi ở Miền Tây: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ,...

  • Thread starter phuongnhan
  • Ngày gửi
P

phuongnhan

Guest
#1
<p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m con, nh&iacute;m lứa v&agrave; cả nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh gi&aacute; cả phải chăng, nhiệt t&igrave;nh hướng dẫn kĩ thuật v&agrave; cả kinh nghiệm cho b&agrave; con ph&ugrave; hợp với điều kiện kh&iacute; hậu tại địa phương m&igrave;nh. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0188.9910.278 (gặp Bảy). Trại gần Bệnh x&aacute; qu&acirc;n y tỉnh Bạc Li&ecirc;u.</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>L&agrave; sự lựa chọn ph&ugrave; hợp cho b&agrave; con ở c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, đặc biệt b&agrave; con tại Bạc Li&ecirc;u, C&agrave; Mau, S&oacute;c Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ,...</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bảy
- Địa chỉ: 39/79 Quốc Lộ IA, phường 8, Bạc Liêu
- Điện thoại: 0188.9910.278 - Fax:
- email: dbdtk21a2@gmail.com
 

Đối tácTop