BÁN NHÍM SINH SẢN TẠI NAM ĐỊNH

  • Thread starter Yến NhÆ°
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Y

Yến Như

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Yến Như
- Địa chỉ: Nam Đinh
- Tel, Fax: 01233725867 ::: FaX
- Email: Vuhoai802003@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; bộ nh&iacute;m sinh sản (1 đực, 2 c&aacute;i) đều nặng tr&ecirc;n 10 Kg, đang sinh sản tốt(đ&atilde; đẻ lứa đầu 2con), rất thuần. Do cần tiền l&agrave;m nh&agrave; n&ecirc;n t&ocirc;i muốn b&aacute;n một bộ. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ qua số&nbsp;điện thoại 01233725867. Xin cảm&nbsp;ơn.&nbsp;&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top