BÁN NHÍM TRƯỞNG THÀNH

  • Thread starter BÁN NHIM TRƯỞNG THÀNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BÁN NHIM TRƯỞNG THÀNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BÁN NHIM TRƯỞNG THÀNH
- Địa chỉ: KON TUM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: quocdaivn68@gmai.com
================================

<font size="2">T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N 5 CẶP NH&Iacute;M TRỬƠNG TH&Agrave;NH&nbsp; GI&Aacute; 23 TRIỆU 500 NG&Agrave;N /1 CẶP </font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top