Bán Nhím -Vĩnh Long

  • Thread starter Tuan.le
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tuan.le

Guest
#1
<h1><font size="2">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số loại nh&iacute;m sau cần b&aacute;n : </font></h1><ul><li><font size="2">Nh&iacute;m bố mẹ : 5 con c&aacute;i +3 con đực đ&atilde; sinh sản từ 2-3 lứa</font></li><li><font size="2">Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh : 4 con tr&ecirc;n 11 th&aacute;ng tuổi sắp sinh sản <br /></font></li></ul><p><font size="2">Tất cả nh&iacute;m tr&ecirc;n đều khỏe mạnh</font> <font size="2">v&agrave; sinh sản tốt</font> <font size="2">(trung b&igrave;nh đẻ 1-3 con)</font></p><p><font size="2">&nbsp;Gi&aacute; : </font></p><ul><li><font size="2">Nh&iacute;m bố mẹ : 25 tr/cặp</font></li><li><font size="2">Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh : 17 tr/cặp</font></li><li><font size="2">Gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thương lượng, nếu mua số lượng nhiều sẽ giảm gi&aacute;</font></li></ul><font size="2">Li&ecirc;n hệ : A.Tuấn (Vĩnh Long) ĐT : 070 3 811598<br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuan.le
- Địa chỉ: Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long
- Tel, Fax: 070 3 811598
- email: trung.le@rhvietnam.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top