BÁN NHÔNG GIỐNG

  • Thread starter Chị Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Chị Trang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chị Trang
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0937.692.756 ::: FaX
- email: osaka.eliza@gmail.com
================================

<p>Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; trại nh&ocirc;ng giống ở L&acirc;m Đồng</p><p>Chuyển cung cấp nh&ocirc;ng giống v&agrave; nh&ocirc;ng thịt. Nếu c&oacute; nhu cầu th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để mua nh&ocirc;ng giống v&agrave; nh&ocirc;ng thịt</p><p>Vui L&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>Chị Trang: 0937.692.756</p><p>Email: <a href="mailto:Osaka.eliza@gmail.com">Osaka.eliza@gmail.com</a></p><p>Địa chỉ: TT Đạm Ri - L&acirc;m Đồng</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top