Bán nhựa cây dầu rái số lượng lớn

  • Thread starter trọng phong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trọng phong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trọng phong
- Địa chỉ: ĐÀ NẴNG
- Tel, Fax: 0987399359
- email: trongphong29@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<strong>B&aacute;n c&aacute;c loại nhựa dầu r&aacute;i ,nhựa sơn .Cung cấp vớ số lượng lớn 50-80 tấn/thang.</strong></p><p>Đối t&aacute;c l&agrave; nh&agrave; m&ocirc;i giới xuất khẩu hoặc nhập khẩu l&agrave; hay nhất.</p><p>Li&ecirc;n hệ :A Phong<br /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0987399359 <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top