BÁN NHÝM ,CÀY HUONG TẠI THIỆU HÓA THANH HÓA

  • Thread starter nguyá»…n Văn Bá
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn Văn Bá

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: THIỆU QUANG THIỆU HÓA THANH HÓA
- Tel, Fax: DT 0949083190 037 .8829354::: FaX
- email:
================================

<p>GIA ĐINH M&Igrave;NH HIỆN NAY C&Oacute; NUỘI 12 CẶP NHIM B&Ocirc; MẸ V&Agrave; 4 Đ&Ocirc;I C&Agrave;Y HUONG C&Ugrave;NG D&Uacute;I V&Agrave; Đ&Atilde; CUNG CẤP GI&Ocirc;NG CHO NHI&Ecirc;U GIA Đ&Igrave;NH TRONG V&Agrave; NGO&Agrave;I HUYỆN BAN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ VOI M&Igrave;NH&nbsp; GI&Aacute; CẢ THEO THỊ TRUONG HỊ&pound;N TẠI V&Agrave; THỎA THUẬN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>M&Igrave;NH L&Agrave; B&Aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT 0949083190&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;037&nbsp;.8829354</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top