Bán Phân Gà Sấy

TrongNguyen

Lữ khách
#1
Bán phân gà sấy khô số lượng lớn phân không tạp chất phân nhiều đạm và kali không mùi hôi, phân được lấy từ gà thịt nuôi chuồng lạnh phân đóng bao 20kg đến 22kg. Liên hệ 0915113154
 

File đính kèm

TrongNguyen

Lữ khách
#8
Bán phân gà sấy khô số lượng lớn phân không tạp chất phân nhiều đạm và kali không mùi hôi, phân được lấy từ gà thịt nuôi chuồng lạnh phân đóng bao 20kg đến 22kg. Liên hệ 0915113154
Can ban
 

Trần Xuân Khoa

Chuyên các loại dược liệu rừng
#9
Bán phân gà sấy khô số lượng lớn phân không tạp chất phân nhiều đạm và kali không mùi hôi, phân được lấy từ gà thịt nuôi chuồng lạnh phân đóng bao 20kg đến 22kg. Liên hệ 0915113154
CHO MINH GIA 0938813188
 
Top