BÁN PHÂN HỮU CƠ ( 100% PHÂN BÒ )

  • Thread starter Ctyanhtrang
  • Ngày gửi
C

Ctyanhtrang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A. VỊ
- Địa chỉ: Mỏ Cày Nam - Bến Tre
- Tel, Fax: 0919874188 ::: FaX
- email: anhtrangbiz@gmail.com
================================

<p class="style1"><font size="2">K&iacute;nh ch&agrave;o tất cả b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.</font></p><p class="style1"><font size="2">Hiện nay nhu cầu sử dụng ph&acirc;n hữu cơ ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Nhất l&agrave; hiện nay&nbsp;đất n&ocirc;ng nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng bạc m&agrave;u do canh t&aacute;c v&agrave;&nbsp;sử dụng ph&acirc;n h&oacute;a học qu&aacute; mức.</font></p><p class="style1"><font size="2">Nắm bắt&nbsp;được nhu&nbsp;cầu&nbsp;đ&oacute;&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;cho ra 1 loại ph&acirc;n b&oacute;n được ủ từ 100% ph&acirc;n b&ograve; kết hợp với vi sinh v&agrave;&nbsp;c&aacute;c th&agrave;nh phần vi lựong kh&aacute;c rất tốt cho&nbsp;đất v&agrave; c&acirc;y trồng.</font></p><p class="style1"><font size="2">C&aacute;c cơ quan doanh&nbsp;nghiệp v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p class="style1"><font size="2">Cty TNHH Anh Trang</font></p><p class="style1"><font size="2">Điện thoại: <strong>0919874188 Gặp A. Vị</strong> hoặc&nbsp;</font></p><p><span class="style1"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>0909838352 gặp A.&nbsp;Trường</strong></font></span>&nbsp;</p>
 

L

lkdn83

Guest
#2
Hàng hóa quy cách thế nào vậy anh? giá cả bao nhiêu? thành phần như thế nào? chi tiết chút đi anh?