Bán phân hữu cơ từ phân bò

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Mõ Cày Nam- Bến tre
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: nongnghiepmoi22@gmail.com
================================

<p><strong><font size="2">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; b&agrave; con.</font></strong></p><p><strong><font size="2">Nhu cầu sử dụng ph&acirc;n hữu cơ của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng cao. Ch&iacute;nh v&igrave; thế n&ecirc;n c&ocirc;ng ty Anh Trang ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được ph&eacute;p giới thiệu một loại ph&acirc;n hữu cơ được ủ từ ph&acirc;n b&ograve; v&agrave; bổ sung vi sinh rất tốt cho c&acirc;y trống. Đảm bảo giao h&agrave;ng tận nơi với số lượng lớn</font></strong></p><p><font size="2">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</font></p><p><font size="2">A. Vị - DD: 0919874188</font></p><p><font size="2">Hoặc A. Trường: 0909838352</font></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx