bán phôi linh sam ,cây con

  • Thread starter clbthegioicaycanh
  • Ngày gửi
C

clbthegioicaycanh

Lữ khách
#1
<p><font size="5">nhận cung cấp ph&ocirc;i linh sam cao 60-80cm đk gốc 2-3cm gi&aacute; 90000/c&acirc;y, c&acirc;y con cao 20-30 cm 29000/c&acirc;y. (loại l&aacute; nhỏ b&ocirc;ng t&iacute;m).</font></p><p><font size="5">lh:0906194819</font></p><p><font size="5">wb: <a href="http://thegioicaycanh.tk/">http://thegioicaycanh.tk</a></font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="5" /></p><p><font size="5" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: clbthegioicaycanh
- Địa chỉ: cai lậy tiền giang
- Điện thoại: 0906194819 - Fax:
- email: clbthegioicaycanh@gmail.com
 

Đối tác
Top