Bán phụ gia, hóa chất cho ngành SX thuốc thú y, thủy sản

  • Thread starter Vinh Nam Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vinh Nam Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vinh Nam Anh
- Địa chỉ: 37/247L Quang Trung, P12, Gò Vấp
- Tel, Fax: 0838312103 ::: FaX 0838312708
- email: giangtransg@gmail.com
================================

<strong><font size="3">V<font face="Times New Roman">ĨNH NAM ANH &ndash; C&Ocirc;NG TY CUNG CẤP PHỤ GIA THỰC PHẨM<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty Vĩnh Nam Anh l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng Phụ Gia Thực Phẩm, chuy&ecirc;n cung cấp cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất về Dược, b&aacute;nh kẹo, nước giải kh&aacute;t, thực phẩm, thuốc th&uacute; y thủy sản, &hellip;..</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Hiện ch&uacute;ng&nbsp; t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng:</font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&aacute;c chất tạo ngọt</strong>: Aspartame, Acesulfame-k, Dextrose, Lactose, Maltose Dextrine, Sorbitol, </font></font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Chất bảo quản</strong>, chống mốc: Sodium Benzoat, Potassium Sorbate,&hellip;&hellip;..</font></font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&aacute;c chất axit</strong>: Acid Sorbic, Citric Acid mono, Citric Acid, Soda, Malic Acid,&hellip;&hellip;.. </font></font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Chất điều vị</strong>: Sodium Citrate, Jelly Powder, Xanhthangum, Agar Powder, &hellip;..</font></font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Chất tạo m&agrave;u</strong>:&nbsp; Ponceau 4R, Tartatrazine, Lake tartrazine, Brown HT, Apple Green, Paprika, &nbsp;Sunset Yellow, Titan, &hellip;</font></font></p><p><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&aacute;c chất kh&aacute;c</strong>: TB Mỳ-Bắp, Tinh bột bắp biến t&iacute;nh, Glycerin, Lecithin, Wheat Gluten, Intangum BA, Taurine JP8, Inositol, Glycine, VitaminC, Sodium bicarbonatem, Cafein, Caramel, I+G, Vitamin B1, CMC, STPP, Guar Gum, &hellip;&hellip;&hellip; </font></font></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><u><font size="3"><font face="Times New Roman">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br /></font></font></u></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Vĩnh Nam Anh<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">37/247L &ndash; Quang Trung &ndash; P12 &ndash; Q. G&ograve; Vấp<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT: 0902.861.393 &ndash; 08.3831.2103 &ndash; fax: 08.38312708<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Gặp Ms. Giang<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top