BÁN RẮN HỔ HÈO GIỐNG - NHÍM GIỐNG

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; một s&ocirc; lượng con giống hổ h&egrave;o con v&agrave; hổ h&egrave;o sinh sản </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">em muống cung cấp con giống cho anh chị n&agrave;o muống mua con giống</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">con giống của em đ&atilde;m bảo chất lưởng sinh trưởng tốt </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">khởe mạnh ho&agrave;n to&agrave;n sạch bệnh, l&agrave; giống thuần chủng </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị muốn mua vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu mua số lượng nhiều em để gi&aacute; fic cho </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">01269673952 - 01694076790</font></address><address />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Tùng
- Địa chỉ: CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01649076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

#3
Hôm mùng 7/5 minh mua 10 con rắn gióng cúa anh Hậu an giang . an rat tốt mao lớn thk anh Hậu

--------

ANH HÂU nay em mua duoc mot so ran hoang gia 500g cho? lai 7 con an duoc 4 con rui` neu ai thich alo minh ban lai 200 ngan con duoc thi` minh di gom o? rung u minh nhieu` lam so nuoi ko noi? nen ko di gom ai can dien thoai nhe 07803864616

--------

Hôm mùng 7/5 minh mua 10 con rắn gióng cúa anh Hậu an giang . an rat tốt mao lớn thk anh Hậu

--------

ANH HÂU nay em mua duoc mot so ran hoang gia 500g cho? lai 7 con an duoc 4 con rui` neu ai thich alo minh ban lai 200 ngan con duoc thi` minh di gom o? rung u minh nhieu` lam so nuoi ko noi? nen ko di gom ai can dien thoai nhe 07803864616

Hôm mùng 7/5 minh mua 10 con rắn gióng cúa anh Hậu an giang . an rat tốt mao lớn thk anh Hậu

--------

ANH HÂU nay em mua duoc mot so ran hoang gia 500g cho? lai .7 con an duoc 4 con rui` . neu ai thich alo minh ban lai 200 ngan con . duoc thi` minh di gom o? rung u minh nhieu`. lam so nuoi ko noi?. nen ko di gom ai can dien thoai nhe 07803864616

-------- Ma chat ran hoang nuoi cham lon hon gi no an ko deu
 
Last edited: