Bán rắn hổ mang thịt và rống số lượng lớn

  • Thread starter Công ty TNHH Hùng Vỹ - Phú Thọ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH Hùng Vỹ - Phú Thọ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Hùng Vỹ - Phú Thọ
- Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ
- Tel, Fax: 0983.173.120 ::: FaX
- email: chuhung48ntu@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m thị trường đầu ra cho sản phẩm rắn hổ mang nu&ocirc;i - Rắn hổ mang ph&igrave; - Số lượng lớn - cung cấp thường xuy&ecirc;n. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>chuhung48ntu@yahoo.com</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx