Bán rắn mối

  • Thread starter quach tan dai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

quach tan dai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quach tan dai
- Địa chỉ: bac lieu
- Tel, Fax: 0915177868 ::: FaX
- email: traisuonggiobaclieu
================================

<p><font size="2">Chu&ecirc;n&nbsp;b&aacute;n:</font></p><p><strong><em><font size="3">Con bọ&nbsp;đen(supperworm-si&ecirc;u s&acirc;u) </font></em></strong></p><p><strong><em><font size="3">Rắn mối giống.</font></em></strong></p><p><strong><font size="3"><em>&nbsp;L</em><em>i&ecirc;n hệ a.Đại đt: 09151</em>77868</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop