Bán Rắn ri voi Giống

Hongtue

Thành viên mới
#1
<p>- RẮN RI VOI 1 TH&Aacute;NG TUỔI 2-300G/CON GI&Aacute; 150K</p><p>- NH&Iacute;M GIỐNG 2 TH&Aacute;NG TUỔI 3,5KG-4,5KG GI&Aacute; 5TR/CẶP</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÝ HỒNG HỠI
- Địa chỉ: THANH MỸ THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 0673967474 - Fax: 0909112181
- email: hongtue.auviet@gmail.com
 

Hongtue

Thành viên mới
#2
nhím giống đồng tháp

- RẮN RI VOI 1 THÁNG TUỔI 2-300G/CON GIÁ 150K
- NHÍM GIỐNG 2 THÁNG TUỔI 3,5KG-4,5KG GIÁ 5TR/CẶPTHÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÝ HỒNG HỠI
- Địa chỉ: THANH MỸ THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 0673967474 - Fax: 0909112181
- email: hongtue.auviet@gmail.com[/QUOTE]
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx