Bản sắc heo rừng Việt

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Hoàng
- Địa chỉ: Nha TRang - Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01213593101 ::: FaX ::: FaX
- email: minhhoang197@gmail.com
================================

<p><font color="#009330" size="3"><strong>B&aacute;n giống heo rừng Việt thuần chủng.....Heo bố mẹ l&agrave; heo rừng Việt Nam được bẫy tr&ecirc;n rừng về&nbsp; , đ&atilde; được thuần h&oacute;a v&agrave; đ&atilde; đẻ tại nh&agrave; .</strong></font></p><p><font color="#009330" size="3"><strong>Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua con giống ,xin li&ecirc;n hệ em : 01213593101</strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#009330">địa chỉ mail :</font></strong> <a href="mailto:minhhoang197@gmail.com">minhhoang197@gmail.com</a><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/heovuatachcon.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></font></p><p><img height="321" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/23042010005.jpg" width="426" border="0" /></p><p><img style="width: 427px; height: 279px" height="279" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010168.jpg" width="427" border="0" /></p><p><img style="width: 427px; height: 297px" height="297" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010165.jpg" width="427" border="0" /></p><p><img style="width: 424px; height: 280px" height="280" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg" width="424" border="0" /></p><p><img src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010214.jpg" border="0" />&nbsp;<img src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010216.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/dade2lua.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010168.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg/&quot;" width="1" border="0" /><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/23042010005.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img height="1" src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010216.jpg/&quot;" width="1" border="0" /></p><p><img src="http://agriviet.com/&quot;http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29102010214.jpg/&quot;" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>
 

#16
Heo rừng việt

Cung cấp và giao lưu trao đổi giống heo rừng thuần chủng việt nam.ace có nhu cầu thì liên hệ 01213593101...chúc mọi thành viên agriviet luôn vui vẻ và thành công trong cônh việc
 
Top