bán sala hoành 50-60cm cao 4-4,5m 2,9tr/cây

  • Thread starter clbthegioicaycanh
  • Ngày gửi
C

clbthegioicaycanh

Lữ khách
#1
<p><font size="5">clb thế giới c&acirc;y cảnh nơi&nbsp; cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh -&nbsp;c&acirc;y cảnh - bonsai - hoa kiểng .</font></p><p><font size="5">sala&nbsp; ho&agrave;nh 50-60cm gi&aacute; 2,9tr/c&acirc;y</font></p><p><font size="5">lộc vừng ho&agrave;nh 50-60cm &nbsp;gi&aacute; 2,4tr/c&acirc;y</font></p><p><font size="5">phượng vỹ cao 3m đk 7-10cm gi&aacute; 380000/c&acirc;y</font></p><p><font size="5">lim xẹt , bằng lăng, b&agrave;ng đ&agrave;i loan , long n&atilde;o, xanh, gừa ,cọ dầu,........</font></p><p><font size="5">c&aacute;c loại kiểng :vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng , nguuyệt quế, kim qu&yacute;t , duối, mai v&agrave;ng.....</font></p><p><font size="5">bonsai:khế g&acirc;n, linh sam, cần thăng, ........</font></p><p><font size="5">lh: clb thế giới c&acirc;y cảnh</font></p><p><font size="5">đc:số 17 đường DT750 tổ 4 ấp 3 x&atilde; Từ Văn Thố huyện Bến C&aacute;t tỉnh B&igrave;nh Dương</font></p><p><font size="5">đt: 06503552402; hoặc 0906194819</font></p><p><font size="5">email: <a href="mailto:clbthegioicaycanh@gmail.com">clbthegioicaycanh@gmail.com</a></font></p><p><font size="5">web: <a href="http://thegioicaycanh.tk/">http://thegioicaycanh.tk</a></font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="5" /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: clbthegioicaycanh
- Địa chỉ: bến cát bình dương
- Điện thoại: 06503552402 - Fax: 0906194819
- email: clbthegioicaycanh@gmail.com
 

Đối tácTop