Bán sắn lát khô

  • Thread starter tamtranabb
  • Ngày gửi
T

tamtranabb

Guest
#1
Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nguồn h&agrave;ng sắn l&aacute;t kh&ocirc; chất lượng cao với số lượng lớn:3.000 tấn Tại cụm C&ocirc;ng nghiệp Nhơn B&igrave;nh; Quy Nhơn, B&igrave;nh Định. Q&uacute;y đơn vị, c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nhập xin li&ecirc;n hệ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /><br /><div align="center">Mẫu sắn l&aacute;t kh&ocirc;<br /><br /><img src="http://www.yenthanhvn.com/2009/vn/images/stories/sanlat.jpg" border="0" /><br /><br />Sắn l&aacute;t kh&ocirc;<br /></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thanh Tâm
- Địa chỉ: Pleicu, Gia Lai
- Tel, Fax: 0984 607 388
- email: tamtranabbank@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx