Bán Sắn lát và Điều thô

  • Thread starter DanGiaLai
  • Ngày gửi
D

DanGiaLai

Guest
#1
<p>Chuy&ecirc;n cung cấp sắn cục l&agrave;m thức ăn gia s&uacute;c, qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ.</p><p>Sản phẩm chất lượng , gi&aacute; cả cạnh tranh..</p><p>Li&ecirc;n hệ : 0933 941 054 <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hiền
- Địa chỉ: TP hcm
- Điện thoại: - Fax:
- email: farmergialai@gmail.com
 

Đối tác


Top