Bán sản phẩm trùn quế Ở Sông Pha, Nthuận

  • Thread starter hqmh
  • Ngày gửi
H

hqmh

Guest
Bán sản phẩm trùn quế: Trùn Thịt, Phân trùn số lượng lớn, cung cấp định kỳ, tại Sông Pha, Tân Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Liên hệ: 068.3551567 - 0908.14.2627

Có thể cung cấp thương xuyên.
 


Last edited by a moderator:
Bán sản phẩm trùn quế: Trùn Thịt, Phân trùn số lượng lớn, cung cấp định kỳ, tại Sông Pha, Tân Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Liên hệ: 068.3551567 - 0908.14.2627

Có thể cung cấp thương xuyên.
bán bao nhiêu 1 kg vậy bác
 


Back
Top