bán săn tươi, sắn lát, hạt đậu nành số lượng lớn!

  • Thread starter Phạm Văn Hậu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Văn Hậu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Hậu
- Địa chỉ: 117A Nguyên Tất Thành, F.13, Q.4
- Tel, Fax: 0908052327 ::: FaX 38266957
- email: phamvanhauhg@gmail.com
================================

<p><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i <font color="#ff0000">c&ocirc;ng ty TNHH BOSUVINA</font> chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản</font></p><p><font size="5">Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn <font color="#0000ff">sắn (khoai m&igrave;) tươi v&agrave; hạt đậu n&agrave;nh</font> c&oacute; xuất xứ từ campuchia. chất lượng tốt gi&aacute; cả cạnh tranh.</font></p><p><font size="5">qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu vui long li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="4">Phạm Văn Hậu</font></p><p><font size="4">0908052327</font></p><p><font size="4">YM: <font color="#ff3300">vanhau20042001</font></font></p><p><font size="4">Skype: <font color="#ff3300">phamvanhau_hg</font></font></p><p><font size="4">email: <font color="#0000ff">info@bosuvina.vn</font></font></p><p><font size="4">web: <font color="#009900">www.bosuvina.vn</font></font></p><p><font color="#009900" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; www.vietnamagriculturalproduct.com</font></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top