bán săn tươi, sắn lát, hạt đậu nành số lượng lớn!

  • Thread starter phamvanhau
  • Ngày gửi
P

phamvanhau

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Hậu
- Địa chỉ: 117A Nguyên Tất Thành, F.13, Q.4
- Tel, Fax: 0908052327 ::: FaX 38266957
- email: info@bosuvina.vn
================================

<p><font size="5">C&ocirc;ng ty TNHH BOSUVINA hiện đang c&oacute; một số lượng lớn sắn tươi v&agrave; hạt đậu n&agrave;nh (đậu tương) với chất lượng cao gi&aacute; cả cạnh tranh.</font></p><p><font size="5">lượng h&agrave;ng đều v&agrave; ổn định.</font></p><p><font size="5">qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</font></p><p><font size="5">c&ocirc;ng ty TNHH BOSUVINA</font></p><p><font size="5">&nbsp;117A Nguy&ecirc;n Tất Th&agrave;nh, F.13, Q.4</font></p><p><font size="5">dt: 0908052327(Hậu) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :::&nbsp; FaX&nbsp;&nbsp; 38266957</font></p><p><font size="5">YM: vanhau20042001</font></p><p><font size="5">Skype: Phamvanhau_hg</font></p><p><font size="5">Mail: phamvanhauhg@gmail.com</font></p><p><font size="5">website: www.bosuvina.vn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.vietnamagriculturalproduct.com </font><br /></p>
 

P

phamvanhau

Lữ khách
#4
bán sắ tươi, sắn lát, hạt đậu nành.
liên hệ: Hậu (0908052327)
---------------
bán sắ tươi, sắn lát, hạt đậu nành.
liên hệ: Hậu (0908052327)
 
Last edited:
P

phamvanhau

Lữ khách
#7
bán sắ tươi, sắn lát, hạt đậu nành.
liên hệ: Hậu (0908052327)
---------------
bán sắ tươi, sắn lát, hạt đậu nành.
liên hệ: Hậu (0908052327)
 

Đối tácTop