BÁN SẤU TƯƠI TOÀN QUỐC

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 13px">C&ocirc;ng dụng của quả sấu: Để tham khảo, xin giới thiệu một v&agrave;i phương thuốc ti&ecirc;u biểu được sử dụng từ c&acirc;y sấu.<br />*Phụ nữ n&ocirc;n ngh&eacute;n: Lấy quả sấu nấu canh với c&aacute; diếc hay thịt vịt ăn cũng ch&oacute;ng l&agrave;nh.<br />*Chữa chứng ho:D&ugrave;ng 400g c&ugrave;i sấu ng&acirc;m với &iacute;t muối hoặc sắc lấy nước cho ch&uacute;t đường đủ ngọt, uống 2 &ndash; 3 lần trong ng&agrave;y. Hoặc lấy hoa, quả sấu sắc với 300ml nước c&ograve;n lại 100ml, chia ra 2&ndash;3 lần uống trong ng&agrave;y.<br />*Chữa ho cho trẻ em:Lấy hoa sấu hấp c&ugrave;ng mật ong cho trẻ uống ng&agrave;y v&agrave;i lần sẽ hiệu quả.</span></p><p>&nbsp;M&Igrave;NH CUNG CẤP GI&Aacute; XỈ TO&Agrave;N QUỐC</p><p>&nbsp;SỐ ĐT: 0906 185 078,&nbsp;song v&acirc;n - t&acirc;n y&ecirc;n - bắc giang</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: song vân - tân yên - bắc giang
- Tel, Fax: 0906 185 078 ::: FaX
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx