Bán sĩ gà Đông Cảo giống và thịt, giá sĩ cho đối tác

vuonchimyeu

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="3">B&aacute;n G&agrave; Đ&ocirc;ng Cảo giống loại 1 th&aacute;ng tuổi, gi&aacute; từ 220.000-250.000d/con( tuỳ theo số lượng).</font></strong></p><p><strong><font size="3">G&agrave; Đ&ocirc;ng Cảo thịt loại từ 2,8-3,2 kg/con, gi&aacute; 350.000d/kg. H&agrave;ng c&oacute; thường xuy&ecirc;n cho c&aacute;c đối t&aacute;c cung cấp Nh&agrave; h&agrave;ng.</font></strong></p><p><strong><font size="3">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ v&agrave; xem G&agrave;&nbsp;tại nh&agrave; (ng&atilde; tư B&igrave;nh Phước), lH: 0908.37 99 47, Th&aacute;i.</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thái Tuấn
- Địa chỉ: saigon
- Điện thoại: 0908.37 99 47 - Fax:
- email: thaituansg@gmail.com
 

vuonchimyeu

Lữ khách
#3
Gà đông cảo dáng chuẩn ,giá thấp nhất diễn đàn đây.
up ...............

--------

up..........
up............
up.................
 
Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx