ban sinh khoi giun que

  • Thread starter giun que
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

giun que

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: giun que
- Địa chỉ: hoa thang phu yen
- Tel, Fax: 0913711146
- email: phamvancuu@gmail.com
================================

<p><font size="2"><strong><em>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một&nbsp; lượng sinh khối kh&aacute; lớn, ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ&nbsp; anh Toại, số&nbsp;điện thoại</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>0913711146</u><em>.&nbsp;Đặc biệt kh&aacute;ch h&agrave;ng từ&nbsp;B&igrave;nh Định&nbsp;đến Ninh Thuận &nbsp;khi mua số lượng sinh khối 2 tấn trở l&ecirc;n được miễn ph&iacute; vận chuyển,sinh khối chất lượng tốt sạch nhẹ bố mẹ nhiều,&nbsp;gi&aacute; cả mua b&aacute;n thỏa thuận hợp l&yacute; theo gi&aacute; thị trường</em></strong></font><em><strong>.</strong></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx