BAN SO LUONG LON HOA SU KIENG 10 NAM TUOI

  • Thread starter Nguyen Song Thuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Song Thuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Song Thuong
- Địa chỉ: 67 Tan Hoa-Duc Lap Ha-Duc Hoa-Long An
- Tel, Fax: 0122.2626276 ::: FaX
- email: ngvencan@yahoo.com
================================

<p>NẾU BẠN L&Agrave; NGƯỜI Y&Ecirc;U TH&Iacute;CH SỨ KIỂNG H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG CHẬU SỨ KIỂNG C&Oacute; TUỔI&nbsp;THỌ 10 NĂM, G&Oacute;C TO, TH&Acirc;N H&Igrave;NH VẠM VỞ, HOA M&Agrave;U ĐỎ ĐẸP, GI&Aacute; MỀM TỪ 2-3 TRIỆU MỘT C&Acirc;Y. HIỆN T&Ocirc;I C&Oacute; SỐ LƯỢNG LỚN LOẠI N&Agrave;Y. LI&Ecirc;N HỆ 0122.2626276 GẶP NGUYỄN SONG THƯƠNG ĐỂ ĐẶT H&Agrave;NG NH&Eacute;. NẾU MUA SỐ LƯỢNG LỚN GI&Aacute; SẼ MỀM HƠN T&Iacute;. NHANH CH&Acirc;N KẺO HẾT !!!</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top